Priser

Priser for dankort aftale 

Priser

Prislisterne omfatter både priser for fysisk handel og priser for internethandel, handel i selvbetjente automater og post- og telefonordre.

Prisliste for fysisk handel  

Prisliste for øvrig handel (herunder internethandel)

 

Læs bekendtgørelsen om beregning af det årlige abonnement for fysisk handel her

 

 ​

 
 

 Kontakt os meget gerne hvis du har flere spørgsmål