Priser

Priser for dankort aftale 

Priser

Prislisterne omfatter både priser for Fysisk handel og Øvrig handel

Prisliste for øvrig handel, herunder internethandel, selvbetjente automater samt post- og telefonordre.

Prisliste for fysisk handel  

Læs bekendtgørelsen om beregning af det årlige abonnement for fysisk handel her.

Abonnement for fysisk handel bliver trukket første onsdag i måneden efter kvartalsmåneden. For 2017 vil det betyde, at vi trækker abonnementet på følgende datoer; 5. april, 5. juli, 4. oktober og 3. januar 2018. 

 ​

 
 

 Kontakt os meget gerne hvis du har flere spørgsmål