Dankort Advarselsservice – undgå misbrug på din webshop

Dankort Advarselsservice er en gratis service for dig med en Dankort aftale til din webshop, som hjælper dig med at undgå tab ved misbrug i din webshop.

Med Dankort Advarselsservice vil du som forretningsdrivende modtage en e-mail fra Nets, hvis et Dankort, der relaterer sig til misbrug, er blevet brugt til køb i din webshop. På den måde får du mulighed for at undersøge ordren nærmere, og i tilfælde af at du sælger fysiske varer, har du mulighed for at forsøge at stoppe forsendelsen, som du risikerer ikke at få betaling for.

Mere specifikt vil du som webshopejer automatisk modtage en e-mail fra Nets, hvis et Dankort, der tidligere er blevet brugt til misbrug, er blevet brugt på din webshop i løbet af de foregående 96 timer. E-mailen sendes, hvis kortholders bank har spærret det misbrugte Dankort, og derved bekræftet overfor Nets, at det er et misbrugt Dankort.

Hvad du skal gøre, når du får mailen

Når du har fået advarselsmailen, anbefaler vi, at du kontrollerer ordren og kunden en ekstra gang og overvejer, om ordren kan stoppes og eventuelt holdes tilbage. Som hjælp til den kontrol, kan du bruge tjeklisten herunder:

  • Er det en ny eller en eksisterende kunde?

  • Indeholder ordren den/de dyreste produkter I har?

  • Er ordren markant større end gennemsnittet på din webshop?

  • Ønsker kunden hastelevering uanset omkostningerne?

  • Kommer der mange ordrer fra samme kunde over en relativ kort periode?

  • Har der forud for ordren været forudgående afviste transaktionsforsøg?

  • Er det ikke muligt at finde kundens telefonnummer ved opslag på nettet? (Det kan være tegn på brug af taletidskort)

  • Er ordren foretaget på andre tidspunkter af døgnet end normen (F.eks. om natten)?

  • Indeholder ordren produkter, hvor I ikke er konkurrencedygtige på prisen i forhold til resten af branchen?

  • Er kundeoplysningerne fejlbehæftede/adskiller sig fra normen (f.eks. med specialtegn i stedet for æ,ø,å)?


Nærbillede af en kop kaffe og hænder på pc tastatur

Du er automatisk tilmeldt Dankort Advarselsservice

Servicen er automatisk en del af Dankort aftalen til din webshop. Alle kunder som har en registeret e-mail hos os, er automatisk tilmeldt Dankort Advarselsservice, uden det koster noget. Hvis du ønsker at tilføje flere modtagere af advarselsmailen eller ændre din allerede registrerede e-mailadresse, kan du til enhver tid opdatere dine oplysninger via linket herunder.

Vil du vide mere om, hvordan Dankort Advarselsservice fungerer, kan du læse mere om servicen i beskrivelsen her