Skip to main content

Detailhandlens og samfundets besparelser ved brug af Dankort

Dankort er det billigste og mest effektive betalingsmiddel for samfundet, og sparer årligt detailhandlen for mere end en halv milliard kroner med Dankort

I forlængelse af en kampagne om Dankort har der været debat om et af hovedelementerne, der blev anvendt i kampagnen; At de danske butikker hvert år sparer 500 millioner kr., ved at vi har Dankort.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Nationalbanken har en række offentligt tilgængelige tal, som danner et godt udgangspunkt for en beregning af, hvad den årlige besparelse med Dankort er. Her kommer man frem til, at kampagnebudsskabet er konservativt og velfunderet.


Årlig omsætning med Dankort

Der blev ifølge Nationalbankens statistikbank omsat for 292.934 millioner kr. på Dankort og co-brandede Dankort i fysisk handel i 2022. Ud fra vores viden om omsætningsfordelingen estimerer vi, at 25 % (se note 1) af alle betalinger med Dankort og co-brandede Dankort afvikles som en international kortbetaling. Dermed anslås den årlige omsætning på Dankort at være 220 milliarder kr.

Antal Dankort transaktioner og gennemsnitlig pris

Hvert andet år foretager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et omkostningsstudie på Dankort. Ifølge det seneste omkostningsstudie fra 2020, som udkom i 2022, så må detailhandlen (maksimalt) betale 436 millioner om året i 2022 og 2023. Som det fremgår af samme studie, blev der foretaget 834.706.348 håndholdte transaktioner i fysisk handel med Dankort i 2022. Det giver en gennemsnitspris på 0,2 % for en Dankort transaktion. Givet den aktive markedskonkurrence er det svært at estimere, hvad det i gennemsnit koster at gennemføre en debetkortbetaling med et internationalt kort. Det vil typisk afhænge af den enkelte udbyder og forrentningens forhandlingskraft. Men som udgangspunkt for en sammenligning vil vi som illustration benytte en gennemsnitspris på 0,5 %, hvilket må betragtes som et meget konservativt estimat.

Difference per transaktion og samlet besparelse

Det betyder, at man – pr. transaktion i fysisk handel – sparer 0,3 % af købsbeløbet, når man betaler med Dankort. Dermed sparer detailhandlen samlet set 662 millioner kr. om året., hvilket er noget mere end de 500 millioner kr., som kampagnen baserer sig på.

Oversigt over nøgletal på Dankort:

  • 835 millioner transaktioner i fysisk handel med Dankort i 2022

  • 220 milliarder kr. i omsætning

  • 436 millioner kr. i maksimal årlig opkrævning for Dankort hos forretningerne som følge af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens omkostningsstudie

  • Gennemsnitlig pris (MSC) på Dankort: 0,2 %

Sammenligning 1: Direkte sammenligning i forhold til indløsning på internationale kort.

Gennemsnitlig pris (MSC) for internationale debetkort: 0,5 % (den reelle gennemsnitlige markedspris er formentlig højere, men dette tal sikrer et konservativt bud på besparelsen med Dankort)

Difference pr. år: 662 millioner kr. i 2022

Sammenligning 2: Sammenligning i forhold til en observeret samlet pris, dvs. terminal og indløsning.

Niveau ved 0,89 % som observeret samlet pris (angiveligt kun et tilbud den første måned)

Difference pr. år: 1,5 milliarder kr. i 2022 (man kan så trække terminalomkostninger fra fx DKK 115 millioner (6 0% af 99 kr./måned af terminalpopulation på 159.000 terminaler), hvis man vil sammenligne like-for-like).

Difference pr. år: 1,385 milliarder kr. i 2022

Note 1: Næsten alle forretninger, der tager imod Dankort, vælger som udgangspunkt, at betalinger med co-brandede Dankort afvikles som en Dankort transaktion, da det er det billigste alternativ. Forbrugeren kan omgøre dette valg på terminalen. Dertil sker langt hovedparten af betalinger på co-brandede Dankort via Apple Pay indtil videre som en Visa- eller Mastercard transaktion. Nets estimerer ud fra dette, at 25 % af alle betalinger med Dankort og co-brandede Dankort afvikles som en international kortbetaling.

Samfundsmæssige fordele ved Dankort

Betalingsrådet har i 2019 beregnet de samfundsmæssige fordele ved brug af Dankort. Her har Nationalbanken beregnet de samfundsmæssige omkostninger pr. betaling i fysisk handel: Dankort 2,4 kr.; internationale debetkort 4,1 kr. og internationale kreditkort 13,7 kr.