Skip to main content

Hvilke regler gælder for fysisk handel?

Hvad er fysisk handel?

Begrebet ’fysisk handel’ bruger vi om handel, hvor der er en ekspedient til stede. Det gælder f.eks., når en kunde betaler ved kassen i et supermarked, i receptionen på et hotel eller til tjeneren på en restaurant.

Der er en række regler for fysisk handel, herunder sikkerhedskrav til terminalen og dens placering, samt regler omkring gebyropkrævning og øreafrunding. Du kan se reglerne herunder.

Krav til terminaler

Alle betalingsterminaler i fysisk handel skal af sikkerhedsmæssige årsager være udstyret med chip og PIN, med mindre andet er aftalt med Nets. Du må ikke installere eller overtage en betalingsterminal, der ikke kan læse chippen på et kort.

Alle løsninger skal opfylde en række krav fra de internationale kortselskaber; de kaldes ofte ’de gældende PCI-krav’ (Payment Card Industry).

Når du har en Dankort aftale hos os, og derfor tager imod Dankort i din butik, så har vi et krav om, at du skal have en terminal, som lever op til sikkerhedsstandarderne.

Placering af terminal

​Placér din terminal så den er let tilgængelig for alle kunder. F.eks. kunder med særlige behov, nedsat funktionsevne eller handicap.

Gebyrer

Du må ikke opkræve gebyr for at modtage Dankort. Det er heller ikke tilladt at foretage øreafrunding, når du modtager Dankort i din forretning.

Regler for øreafrunding

Øreafrunding er ikke tilladt ved elektroniske betalinger.

Hvilke regler gælder for internethandel?

Hvad er internethandel?

Internethandel dækker betalinger, hvor din kunde gennemfører betaling på din forretnings hjemmeside. Din kunde betaler ved at opgive sine Dankort oplysninger i et krypteret SSL-baseret betalingsmodul.

Der er en række regler og krav som du kan læse mere om herunder.

​Krav til information for internethandel

Navnet på din forretning skal være tydeligt overalt på din hjemmeside.  Det skal fremgå, at din forretning er ansvarlig for korttransaktionen, den solgte vare eller ydelse, kundeservice, reklamationer og alle øvrige faktorer i forbindelse med handlen.

Derudover skal følgende være tydeligt og klart på din hjemmeside:

 • Navn (dagligt navn og juridisk navn), CVR-nr. og adresse (det er ikke nok med et postboksnummer).

 • Telefonnummer og e-mail på kontaktperson.

 • Beskrivelse af hvad du og din forretning sælger af ydelser/varer - inkl. priser, skatter og afgifter.

Du skal også oplyse, at dine kunder kan betale med Dankort – det kan du gøre ved at vise Dankort logoet.

Det må IKKE være muligt at:

 • Indtaste ikke-krypterede data. Det skal fremgå ved illustration af en gul hængelås nederst i browseren.

 • Indtaste PIN-kode.

 • Sende kortdata via ukrypteret e-mail.

​Vær opmærksom på krav fra:

 • Forbrugerombudsmanden: Her kan du bl.a. læse om de regler, der skal overholdes, når du sælger varer over internettet.

 • Forbrugerstyrelsen: Se især to dokumenter “Nye regler om fjernsalg” og “Fælles holdning til handel og markedsføring på internettet”.

 • E-mærket: Den danske mærkningsordning for sikker nethandel. Her finder du retningslinjer for god skik ved handel og markedsføring på nettet, og så kan du læse mere om, hvordan lige netop din forretning kan blive e-mærket.

Hvilke regler gælder for selvbetjente automater?

Hvad er selvbetjente automater?

En selvbetjent automat er en terminal, der kan betjenes af kortholder uden hjælp fra et personale, og uanset om der bliver benyttet PIN-kode eller ej. Selvbetjente automater bruges til f.eks. betaling af parkering, broafgift, benzin, billetter, bilvask eller lignende.

Har du en betalingskortløsning til selvbetjente automater, er der en række krav, der skal opfyldes. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Krav til terminaler for selvbetjente automater

Alle selvbetjente automater skal af sikkerhedsmæssige årsager være udstyret med chip og PIN, med mindre andet er aftalt med Nets. Du må ikke installere eller overtage en selvbetjent automat, der ikke kan læse chippen på et kort.

Alle løsninger skal opfylde en række krav fra de internationale kortselskaber; de kaldes ofte ’de gældende PCI-krav’ (Payment Card Industry).

Er der nogle specielle krav til webshops?

Nedenstående oplysninger skal være tilgængelige i din webshop, så vi kan godkende din webshop, inden vi opretter din indløsningsaftale. Ved at tydeliggøre dine webshops købsbetingelser reducer du risikoen for reklamationer og økonomiske tab for din forretning.

Længere nede på siden og på www.forbrugerombudsmanden.dk finder du eksempler på, hvordan du kan formulere kravene på dit website.

Salgsbetingelser

Det er op til den enkelte forretning at udarbejde betingelserne. Det vigtigste er, at indholdet er i overensstemmelse med gældende love om forbrugerkøb, som blandt andet er fastsat i købeloven, markedsføringsloven, forbrugeraftaleloven og e-handelsloven. Betingelserne skal være på dansk og som minimum indeholde følgende:

 • Salgs- og leveringsbetingelser: Oplysninger om leverance, fragt og betaling samt hvordan ordren/bestillingen behandles, skal fremgå

 • Betingelser for returnering af varerne: Oplysninger om garanti, reklamation og returnering af en vare skal fremgå

 • Personoplysninger: Oplysninger om, hvordan personoplysninger behandles.

 • Kortoplysninger: Oplysninger om, hvordan kortoplysninger behandles og af hvilken leverandør

Afkrydsningsfelt

Kortorganisationernes regler om, hvordan betingelserne skal vises, kræver, at der er et afkrydsningsfelt ("jeg accepterer handelsbetingelser"), hvor kortholderen aktivt kan bekræfte, at denne accepterer betingelserne, inden købet gennemføres.

Synligt logo

Forretningen skal tydeligt vise logoer for Dankort. Logoerne skal være synlige på forretningens startside og i forbindelse med betalingen. Logoet skal linke til www.dankort.dk og logotype: entry-hyperlink id: 2ctUbtxtow3qPDv0hUKCQd.

Forretnings- og kontaktoplysninger 

Forretningens navn, CVR-nummer og det land, forretningen er registreret i, skal tydeligt fremgå under købsprocessen, og det er ikke tilladt at henvise kunden til et separat website. Derudover skal postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og besøgsadresse anføres, i det omfang disse oplysninger er tilgængelige.

Produkt-/serviceoplysninger og pris

For at blive godkendt skal websitet indeholde eksempler på de varer/serviceydelser, som er anført i ansøgningen, samt priser på disse.  Alle priser skal angives i danske kroner og inkludere moms og andre afgifter. De samlede omkostninger for købet skal tydeligt fremgå, inden bestillingen afsluttes, og inkludere samtlige omkostninger i forbindelse med købet, herunder eventuelle porto- og leveringsomkostninger.

Forretningen er til enhver tid ansvarlig for at overholde gældende love samt reglerne for Dankort og skal holde Nets skadesløs for brug i henhold til eksemplerne nedenfor.

Herunder finder du forslag til, hvordan du kan formulere de forskellige krav på dit website

Salgsbetingelser 

 • Tag imod en ordre: [Beskriv, hvordan en ordre behandles].

 • Leverance: Varen sendes senest [indsæt antal dage] arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Hvis varen ikke er på lager [Beskriv, hvordan kortholderen får besked om dette]. Serviceydelsen udføres [Beskriv, hvornår serviceydelsen udføres] i henhold til aftale.

 • Fragt: Den bestilte vare sendes [Beskriv, hvordan varen sendes]. Omkostninger forbundet med levering er [indsæt relevante oplysninger om, hvad levering koster, og om kortholderen har mulighed for at vælge mellem forskellige leveringsmuligheder].

 • Betaling: Det kort, som blev anvendt ved købet, debiteres, når produktet sendes til kortholderen.

 • Afbestilling: Hvis du ønsker at afbestille en vare [Skriv noget om, hvad kunden skal gøre for at afbestille varen]. 

 • Fortrydelsesret: Fortrydelsesretten gælder i 14 dage fra køberens modtagelse af varen. Hvis du vil fortryde købet, skal du returnere varen i væsentlig samme stand, så refunderer vi det beløb, du har betalt for varen, inklusive leveringsomkostninger. Køberen betaler for returneringen. På retursedlen findes detaljerede oplysninger (vedlægges forsendelsen).

 • Garanti: [Oplysninger om garanti på varerne. Garantien giver kunden rettigheder ud over retten til reklamation, som kunden har i henhold til købeloven]

 • Reklamation: I tilfælde af fejl på varen skal du inden for rimelig tid efter at have opdaget en sådan fejl skriftligt eller mundtligt informere [Forretningens navn] om fejlen. [Forretningens navn] vil derefter give dig oplysninger om, hvordan du skal forholde dig. Reglerne vedrørende reklamation er fastsat i købeloven.

 • Personoplysninger: [Forretningens navn] behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelige for andre virksomheder eller kunne kobles til andre eksterne registre. 

 • Kortoplysninger: Når du handler hos [forretningens navn] behandles kortoplysningerne af [terminalleverandør], som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Dankort. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

 • Afbestilling: Hvis du ønsker at afbestille en vare, [beskriv, hvad kortholderen skal gøre for at afbestille varen].

 • Oplysninger om forretningen: [Forretningens navn og CVR-nummer skal fremgå på en klar og tydelig måde]

 • Kontaktoplysninger: [Postadresse, telefonnummer, e-mailadresse samt besøgsadresse, i det omfang at disse oplysninger er tilgængelige]

 • Produkt-/serviceoplysninger: [Indsæt tydeligt produkt-/serviceoplysninger om alle varer/serviceydelser. Oplysningerne bør give kunden de nødvendige oplysninger om varens eller serviceydelsens vigtigste egenskaber, antal mv.]

 • Pris: Alle priser skal være inklusive moms og andre afgifter. De samlede omkostninger for købet skal tydeligt fremgå, inden bestillingen afsluttes, og inkludere samtlige omkostninger i forbindelse med købet, herunder eventuelle porto- og leveringsomkostninger. 

Hvilke regler gælder for post- & telefonordrer?

Hvad er post- & telefonordre?

Post- & telefonordre dækker den form for handel, hvor din kunde betaler via en bestillingskupon sendt med posten eller ved at afgive en række informationer over telefonen. 

Har du en betalingskortaftale via post- og telefonordre, er der en række krav til bestillingskuponen samt telefonisk modtagelse af kortdata, der skal opfyldes. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Krav til bestillingskuponen

Der er en række krav til den bestillingskupon, dine kunder skal udfylde for at handle i din postordreforretning.

Kuponenen skal have en klar og tydelig beskrivelse af varen, og den skal angive, at kunden ønsker at betale med kort. Kuponen må ikke være udformet som et åbent postkort, da den indeholder personlige kortdata.

Kortholderen skal som minimum udfylde disse oplysninger:

 • Navn, adresse og tlf. + evt. anden leveringsadresse

 • Antal og art af varer/ydelser

 • Beløb (både for de enkelte varer og totalbeløb)

 • Korttype

 • Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre

 • Dato

 • Underskrift

Desuden skal bestillingskuponen indeholde din forretnings navn og fulde adresse (et postboksnummer er ikke nok). Vi skal godkende bestillingskuponen, inden vi kan udstede en betalingskortaftale.

​Krav til telefonisk modtagelse af kortdata

Hvis dine kunder køber varer eller ydelser hos dig via telefonordre, skal du altid fortælle din kunde om de vilkår, der gælder for hans eller hendes køb. Du skal derfor altid fortælle:

 • Hvad det koster at sende varen

 • Om der er andre omkostninger eller gebyrer forbundet med købet

 • Hvad der er af leveringsbetingelser - f.eks. din kundes mulighed for at returner varen

Omvendt skal din kunde fortælle dig følgende oplysninger:

 • Navn, adresse og telefonnummer

 • Korttype

 • Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre

Hvad er Dankort schemeregler?

Når du har en Dankort licens, er der en række krav, som du skal overholde. Foruden de generelle bestemmelser indeholder Dankort schemeregler krav fra internationale kortselskaber, PCI Security Standards Council og den nationale lovgivning. I det omfang der benyttes underleverandører, skal Nets, udsteder og indløser sikre, at disse er bekendt med og lever op til Dankort schemereglernes krav. Schemereglerne skal danne udgangspunkt for de forretningsgange, aftaler og systemer, det enkelte pengeinstitut skal udarbejde på basis af egne individuelle forhold.

Læs Dankort schemereglerne her

Interbankgebyrer

Hvad betyder EU-reglerne om valg af betalingsapplikation?

Den 9. juni 2016 trådte EU regler i kraft, som betyder, at dine kunder som udgangspunkt skal kunne vælge, om de vil bruge Dankort eller Visa, når de betaler i din forretning, hvis du både tager imod Dankort og Visa.

Hvad skal jeg gøre?

Terminaler skal understøtte, at kunden kan foretage valg mellem Visa og Dankort-delen af et Visa/Dankort. Kontakt din terminalleverandør (fysisk forretning) eller IPSP (internetforretning), der kan oplyse om du lever op til kravene.

Som forretning må du godt indstille terminalen til foretrække enten Visa eller Dankort, når der anvendes et Visa/Dankort til betaling. Kunden skal dog have mulighed for at omgøre dit foretrukne valg. Dermed skal din kunde ikke tage stilling hver gang, de betaler med Visa/Dankort, men alene hvis de ønsker at vælge et andet alternativ.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Vær opmærksom på, at kunder, der betaler med Visa-delen af deres Visa/Dankort, kan blive berørt af den månedlige forbrugsgrænse på 25.000 kr. Som forretning skal du være opmærksom på at priserne per transaktion for henholdsvis en Dankort og Visa er forskellig.

Hvordan modtager jeg onlinebetalinger med Dankort i Apple Pay?

Ligesom et fysisk Visa/Dankort kan et Visa/Dankort i Apple Pay have både en Dankort og en Visa-side. EU-regulering kræver at forretninger, der tager imod begge dele, i forbindelse med betalingen giver kortholderen mulighed for at vælge. Det gælder både når der betales med almindeligt kort og med Apple Pay.

Så hvis din webshop eller app understøtter Apple Pay skal du sørge for at både Dankort og Visa er aktiveret som understøttede betalingskort.

For kortholderen vil det være samme brugervenlige Apple Pay betaling, som de kender. Den eneste forskel er, at hvis de åbner kortvælgeren, så er begge sider af kortet (Visa og Dankort) tilgængelige. Som forretning bestemmer du, hvilken af siderne der er forvalgt.

Se vores mini-guide (på engelsk) for teknisk information om, hvordan man inkluderer Dankort i Apple Pay checkout.

Dankort Automatisk Kortopdatering

Dankort Automatisk Kortopdatering er en service til webshops og apps, der benytter sig af en ”gem kort” funktion, og som gerne vil tilbyde deres kunder en automatisk opdatering af kortoplysningerne, når deres kunder får et nyt kort.

Servicen fungerer ved at forretningens PSP tjekker oplysningerne på de gemte kort, og hvis et kort er blevet udskiftet opdateres de opdaterede kortoplysninger. Der tilbydes kun opdateringer fra deltagende banker*, og kun for kortholdere som har givet samtykke til deres bank.

Dankort Automatisk Kortopdatering kan bruges på alle typer Dankort, dvs. både Visa/Dankort, Mastercard Dankort og rene Dankort.

Hvis du interesseret i at få Dankort Automatisk Kortopdatering, skal du henvende dig til din PSP.

Se Dankort vilkår her og priser her.

* Fra 1. oktober 2024 alle udstedere af Dankort

Kan jeg selv ændre i min aftale?

Du kan selv foretage ændringer i din eksisterende Dankort aftale. Nedenfor kan du tilgå de forskellige onlineformularer ved at klikke på linket til den formular, du har brug for.

Ændring af oplysninger

Skal du ændre nogle af de oplysninger, der er registreret på din forretnings Dankort aftale, kan du gøre det via formularerne herunder.

Ændring af forretningsoplysninger

Ændring af reg.- og kontonummer 

Ændring af URL adresse / domæne  

Henvendelser om chargeback

Bestil kopi af chargeback advisering

Indsend dokumentation til indsigelse mod chargeback for Dankort for forretninger

Spørgsmål til indsigelse mod en chargeback beslutning

Øvrige henvendelser

Abonnementsbetaling på eksisterende aftale

Bestil materialer til din forretning

Genåbning af Dankort aftale 

Spørgsmål til afregning og faktura

Tilmelding til CSV filer via SFTP server 

Hvordan udfører jeg offline-transaktioner på min terminal?

I tilfælde af problemer, hvor betalingsterminalen ikke kan få online forbindelse til Nets, kan det være nødvendigt at gennemføre transaktionen offline. 

Indstilling af terminaler til offline transaktioner er forskellig alt efter hvilken terminal, transaktionen udføres på. Via links herunder kan du se, hvordan du indstiller terminaler til offline tilstand. 

Har du en terminal fra Nets, kan du gå til Nets' website for at se offline procedure for terminaler.

Offline processen for terminaler fra Verifone finder du her.

Hvis din terminal er integreret med et kassesystem, er det leverandøren af dit kassesystem, der skal vejlede dig i hvordan offline transaktioner udføres.

Hvilke løsninger er godkendt til Dankort?

Vi har lavet en oversigt over de løsninger, der er godkendt til Dankort. Listen opdateres løbende, som nye løsninger bliver godkendt.

At de er godkendt betyder ikke, at Nets påtager sig nogen form for ansvar for produktet, betalingsløsningen, leverandøren m.v., herunder ansvaret for funktionsdygtighed, brugervenlighed, kvalitet, lovlighed eller overholdelse af tredjemands rettigheder.

Henvendelser omkring disse, skal rettes direkte til den enkelte leverandør.

Se hvilke løsninger, der er godkendt til Dankort.

Hvad er SCA, og hvilke typer betalinger er omfattet?

SCA trådte i kraft 15. september 2019, og din webshop kan derfor risikere, at køb afvises, hvis ikke den har sikkerhedsløsningen Dankort Secured by Nets implementeret. Du skal derfor sikre dig, via din PSP, at løsningen er aktiveret i din webshop.

Hvad er SCA, og hvilke typer betalinger er omfattet?

Misbrug bliver stadig mere avanceret indenfor online betalinger. For at gøre noget ved det blev der indført nye regler for stærk kundeautentifikation (SCA) i EU's Payment Services Directive 2 (PSD2).Langt de fleste betalinger med betalingskort lavet af en forbruger kræver SCA. Undtagelserne bliver beskrevet senere. En stærk kundeautentifikation i henhold til PSD2 betyder, at kunden bliver bedt om at udføre to-faktor-autentifikation (2FA) for at identificere sig i betalingsprocessen. De to faktorer skal være uafhængige af hinanden og skal være fra følgende kategorier:

 • VIDEN: noget forbrugeren ved = et kodeord eller PIN-kode

 • BESIDDELSE: noget forbrugeren har = en token eller en mobil enhed

 • ARV: noget forbrugeren er = biometrisk fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse

I dag gennemføres kortbetalinger online ofte ved indtastning af kortnummeret, hvorefter man bliver bedt om at identificere sig selv gennem Dankort Secured by Nets med en sms-engangskode.Forbrugerens bank (kortudsteder) er i sidste ende ansvarlig for at sikre SCA, men gennemførelse af SCA kræver også involvering af betalingstjenesteudbydere (PSP'en) og kortindløser, når det drejer sig om kortbetalinger.

Ikke alle betalinger er omfattet af SCA

Visse typer af betalinger er undtaget kravet om SCA. Det drejer sig om:

 • Transaktioner initieret af betalingsmodtageren anses ikke for at være udløst af betaleren og er derfor fritaget for SCA. (det er et kompliceret område af PSD2, så derfor har vi har lavet et særligt afsnit om det senere).

 • MOTO (mail- og telefonordrer) anses ikke for at være elektroniske, og er derfor ikke omfattet af SCA.

 • Køb under 30 euro (dog maks samlet 100 euro).

Dankort Secured by Nets som metode til SCA - det skal du gøre som webshopejer

Dankort Secured by Nets skal være aktiveret for online Dankort betalinger Kravet om stærk kundeautentifikation under PSD2 betyder, at stærk autentifikation af betalere ikke længere er et valg. Ved de fleste betalinger skal SCA udføres - dvs. kortholderen skal autentificeres over for udstederen. Det betyder, at kortbetalinger skal godkendes via Dankort Secured by Nets (eller tilsvarende ved andre betalingskort end Dankort).

Hvad er Dankort Secured by Nets? Dankort Secured by Nets er en sikkerhedsløsning udviklet til at beskytte kortholdere online gennem en ekstra sikkerhedskontrol af betalinger. SCA via Dankort Secured by Nets kræver at forbrugeren, via en engangskode sendt pr. sms, verificerer sig som kortholder.

Dankort Secured by Nets vil ikke længere være valgfrit Nogle webshops anser SCA som besværligt og som noget, der kan påvirke deres konverteringsrate negativt. Med SCA-reguleringen bliver Dankort Secured by Nets dog et krav ved online Dankort betalinger, med undtagelse af nogle scenarier, som vi vil gennemgå nedenfor. Den gode nyhed er, at betalingstjenesteudbydere (PSP'er) står for aktiveringen af Dankort Secured by Nets på vegne af forretningerne. Så du skal ikke nødvendigvis gøre så meget selv.

Hvad bør jeg vide om SCA?

Er 'gem-kort-transaktioner' omfattet af SCA?

"Gem-kort" er, når forbrugerens kortoplysninger bliver gemt, så de lettere kan gennemføre et køb, næste gang de handler. Forbrugeren bliver som regel spurgt, om de ønsker at gemme deres kortnummer, udløbsdato og CVC-kode, så de let kan springe dette trin over, næste gang de handler i den samme webshop.

At kortoplysninger gemmes, gør ingen forskel i klassificeringen af transaktionen. Hvis det er en forbrugerinitieret engangsbetaling, så forbliver det en engangsbetaling ift. SCA. Derfor skal den ikke markeres som en "gentagende" transaktion. Hvor "Gem-kort" bruges ved forbrugerinitierede køb, skal de Dankort betalinger via Dankort Secured by Nets.

Hvad er en forretningsinitieret transaktion?

Forretningsinitierede transaktioner (på engelsk forkortet MIT) er:

 • Baserede på en aftale mellem forretningen og forbrugeren for levering af varer/tjenesteydelser.

 • Betalinger der er baseret på en aftale om gentagende (recurring) betalinger.

 • Betalinger hvor forbrugeren ikke skal foretage SCA ved efterfølgende betalinger.

 • Aftaler der underskrives af betaleren med SCA, og derefter er SCA ikke nødvendigt

Eksempler på forretningsinitierede transaktioner er f.eks. musik- eller streaming-abonnementer og mobilregninger.

Skal kunden bekræfte alle sine eksisterende aftaler igen?

Kort sagt - nej.

Eksisterende aftaler for recurring og MIT'er behøver ikke ny SCA. En betalingstjenesteudbyder (PSP) skal dog kunne henvise til tidligere transaktioner (transaction-ID) i kæden for at validere status for recurring/MIT.

Undtagelser for Strong Customer Authentification (SCA)

Flere er bekymrede for, at SCA kan påvirke konverteringsraten negativt. For at imødekomme det, er det besluttet at der er tilfælde, hvor undtagelser til SCA-kravene kan bruges. Det er forbrugerens bank (kortudsteder), der har det endelige ansvar for SCA og derfor også undtagelserne til SCA. Undtagelserne er ikke bindende for bankerne, og de kan selv afgøre, om de ønsker at tilbyde deres kunder disse undtagelser.

Eksempler på undtagelser til SCA beskrevet under PSD2:

 • Beløb under 30 euro: Når en forbruger foretager et online køb på op til 30 euro, kan denne betaling laves uden SCA. SCA skal dog anvendes igen ved 100 euro samlede udgifter (for Dankort).

 • Transaktionsrisikoanalyse (TRA): Hvis udstederen eller indløseren udfører TRA og vurderer, at betalingen har lav risiko for misbrug, kan de fritage betalingen fra SCA.

 • Betalerens (forbrugerens) betroede modtagere: Hvis en forbruger har identificeret en webshop, de har tillid til, og forudsat at identifikationen af webshoppen finder sted via banken med SCA, vil de efterfølgende transaktioner med denne webshop ikke kræve SCA.

Disse regler er en ny praksis under PSD2, og vi forventer, at der kan gå lidt tid før SCA-undtagelserne bliver bredt implementeret.

Hvad er Dankort Advarselsservice?

Dankort Advarselsservice

I tilfælde af at et Dankort bliver misbrugt på en webshop, har kortholderens bank mulighed for at lave en indsigelse og få tilbageført hele eller en del af beløbet fra webshoppen. Hvis der er tale om køb af fysiske varer, og webshoppen i mellemtiden har nået at sende varen afsted, vil den pågældende vare være tabt og webshoppen vil miste omsætning. Dankort Advarselsservice skal give webshops mulighed for at tilbage­holde varer i de situationer, hvor der højst sandsynligt er tale om misbrug.

Med Dankort Advarselsservice vil en webshop modtage en e-mail fra Nets, hvis et Dankort, der relaterer sig til misbrug, har været anvendt i den pågældende webshop i løbet af de foregående 96 timer. E-mailen udløses, hvis kortholders bank har spærret det pågældende Dankort, og derved bekræftet overfor Nets, at det Dankort er misbrugt. E-mailen giver webshoppen mulighed for at tilbageholde de købte varer og derved undgå tab. Løsningen skal afhjælpe både 3.mandsmisbrug og misbrug begået af kortholder selv.

Har du som webshopejer en Dankort aftale, vil du automatisk blive tilmeldt denne service, uden det koster dig noget.

Læs mere om hvordan Dankort Advarselsservice fungerer